Cap a Wembley

19 Mai 2011 3 comentaris

El primer curs de D que vaig impartir va ser el 2008-2009.  Vam fer la prova el dia de la final de la Champions a Roma. Recordo  que mentre esperava que acabés un alumne culer vaig sortir al carrer i vaig poder sentir una cridòria. Celebraven el primer gol de Messi. Li ho vaig dir, però em va clavar una mirada expressant sense paraules: “I a mi què? Estic molt nerviós, em costa expressar-em i no m’atabalis més!”

Just abans de començar la prova. Els vaig demanar que s’imaginessin els jugadors al vestidor. Què devien pensar abans de sortir el camp a jugar? Què els devia arengar el Pep? Encara no se sabia la tàctica que els havia preparat, però sí que s’havien fet públiques algunes frases que els havia transmès en altres partits importants: “Que sortissin al camp a gaudir!”

Doncs  això és el que vull que feu dissabte.

Mireu de relaxar-vos mentre espereu que us reparteixen l’examen i us expliquin les instruccions.

Calmeu-vos i presteu atenció en la primera lectura del dictat. Si us ve algun dubte, no us hi amoïneu. Deixeu-ho en blanc i aprofiteu la lectura final del text per si ho podeu resoldre.

Feu un cop d’ull a cada exercici. Aneu respirant profundament. No us deixeu véncer pel desànim si topeu amb alguna dificultat.

Planifiqueu la prova. Distribuïu el temps que hi dedicareu a cada part. Cal que feu els exercicis de comprensió i producció textual ben concentrats, sense fatiga.

Recordeu que cal preparar bé el text. Deixeu un temps per generar idees. Apunteu idees des de punts de vista diferents (arguments a favor i en contra).

Cal que controleu l’ansietat en tot moment. No us deixeu dominar pels nervis. No deixeu que ensorri tota la bastida que heu anat construint al llarg del curs ni les hores que hi heu esmerçat. Mireu de tenir a la butxaca algun record humorístic o positiu que us hi pugue aferrar com llagostes.

Em quedo amb la satisfacció de la sessió d’ahir. Us adonaveu què havíeu de millorar del text en la lectura en veu alta o com vau ser capaces d’analitzar les oracions de l’exercici que vam improvisar.

Us deixo, doncs, dos vídeos perquè us  motivin o bé perquè serveixin per ofegar l’ansietat.

Ànims i bona sort!

Sessió 51 (18/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Valorar uns textos escrits
 • Llegir en veu alta els textos escrits
 • Revisar les errades
 • Elaborar un esquema
 • Aclarir dubtes: anàlisi sintàctica

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem decidit com havia d’enfocar la revisió textual. Si valoràvem cadascun dels textos i després  fèiem la correcció individualitzada o passàvem directament a aquesta darrera activitat.

Hem valorat cadascun dels textos. Repartíem una còpia del text i l’autora el llegia en veu alta. Després el valoràvem entre tots.

Hem recordat les fases del procés d’escriptura.

Hem repartir de nou  els textos, però ara a cada autora el seu  amb els errors marcats. Hem explicat el significat de cada un dels senyals. S’han corregit les errades i les hem comentades.

Finalment, hem analitzat les oracions següents:

L’Ignasi ha complert 11 anys i no és d’aquells nens gaires xerraires ni comunicatius.

Les ulleres que porta li donen un cert aire de seriositat i de bon minyó.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Cal mirar d’invertir temps en la planificació del text: tant a l’hora de generar les idees com d’ordenar-les. Cal fer un esquema perquè és la manera d’organitzar el text. Hem recordat que un paràgraf desenvolupa una idea. Han de ser equilibrats d’extensió entre uns i altres. Si no, els puc ajuntar (hauré de recórrer a marcadors textuals). Així aniré més ràpid a l’hora de redactar i també em podré concentrar a revisar el text.

Hem repassat l’ús de les majúscules.

Quins deures hem de fer?

Mirar les tècniques per revisar i millorar un text.

Sessió 50 (16/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts gramaticals del curs

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet un segon simulacre de prova. PROVA FINAL 2 / PROVA FINAL 2 SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

fer l’exercici de lèxic

Nou recurs

Us deixo aquest enllaç perquè us pugueu preparar per a la JQV: classes de valencià.

Categories:de més a més Etiquetes:

Sessió 48 (09/05/2011)

Objectius de la sessió:

Aprofundir en l’ús dels pronoms de relatiu

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem fet la resta d’exercicis dels pronoms febles.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent i de la pàg. 480, ex. 5

Sessió 49 (11/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts que hem treballat al llarg del curs

per kodachrome65

Què hem après?

 • Quines són les estratègies que hem d’aplicar a l’hora de fer la substitució pronominal.
 • Quins són els contextos de les oclusives sonores.
 • Com podem diferenciar el subjecte i el CD tant si és una persona o una cosa.
 • Com ens hauríem d’organitzar el dia de la prova.

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem començat a repassar fent un simulacre de prova. Prova DD final /Prova DD final SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent, el de lèxic i el del marc sociolingüístic

Escriure un comentari  de 100 paraules responent una de les preguntes que planteja la Pilar.

Sessió 47 (04/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir els exercicis
 • pilotar un exercici de precisió lèxica
 • fer un dictat
 • revisar els articles d’opinió: reconeixent l’estructura argumentativa i elaborant l’esquema del text

per kodachrome65

Què hem après?

 • Com s’ha d’estructurar un text (3 paràgrafs: introducció-exposició i conclusió)
 • Com marquem l’elisió d’un verb
 • Diferenciar l’ús del punt i de la coma

Com ho hem fet?

Després de corregir els exercicis, hem pilotat l’últim exercici, de precisió lèxica. Hem fet la posada en comú dels exercicis de la sessió anterior. Després hem valorat l’experiència.

Hem fet el dictat: aodictat_99052c.

Hem recordat l’estructura d’una argumentació.

Després hem fet una roda de revisió dels articles d’opinió (Articles sobre el futbol). L’autora el donava a la companya de la dreta. Havia de reconèixer la tesi, els arguments i la conclusió de l’article . Després, tornava a passar el text a la companya de la dreta perquè en fes l’esquema. Un cop retornava el text a l’autora, el valoràvem i comentàvem  què havia de millorar.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Prepararem un debat sobre els continguts restants del marc sociolingüístic. Cadascú s’ha de mirar un tema i plantejar unes preguntes per encetar un debat. La distribució de temes:

 • unitat 6: Pilar
 • unitat 7: Marta
 • unitat 8: Sònia
 • unitat 11: Rosalia
 • unitat 12: Montse

De la pàg. 489, ex. del 13 al 15

Sessió 46 (02/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir exercicis
 • pilotar uns exercicis avaluatius

Extret d'http://www.flickr.com/photos/kodachrome65/4129223642/

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem pilotat uns exercicis avaluatius.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

De la pàg. 445, ex. del 18 al 21

Categories:Dietari d'aula

El propòsit de l’educació

1 Mai 2011 1 comentari

Ens agradaria poder participar en aquest debat expressant la nostra opinió com a estudiantes —que hem estat i que encara som— i alhora mares, la majoria del grup. Pensem que l’educació és primordial per al desenvolupament de la persona al llarg de la vida, però considerem que és també cabdal per al progrés d’una societat. De manera que  l’educació s’ha d’adaptar a les noves necessitats i exigències d’avui en dia.

En primer lloc, estem d’acord que cal implementar les noves tecnologies a l’aula. La informàtica és el present i el futur. Als alumnes d’ara, quan busquin una feina, el primer que els demanaran serà quin nivell informàtic tenen. Així que en lloc de repel·lir-la, ens hi hem d’adaptar —com a immigrants digitals que som— ja que són un mitjà per poder aplicar tot el que aprenem tant per comunicar-nos entre nosaltres com per poder compartir-ho. Així doncs, cal incorporar-la en la pràctica educativa.

D’altra banda, com la resta de professionals els educadors també han de ser capaços d’adaptar-s’hi. Per tant, el nou perfil de docent que es requereix és el de “professorat connectat“. Aprèn i treballa no només a l’aula sinó que és capaç d’usar les noves tecnologies per ampliar el seu àmbit d’aprenentatge i de col·laboració amb altres col·legues o bé amb el seu alumnat. Així els aprenents també poden fer el seu canvi que, com a nadius digitals, ja hi estan acostumats, però només per a l’oci i no tant pas per aprendre. La formació del professorat ha de fer evolucionar el perfil docent que tenim perquè si ells no assoleixen el nivell adient poc poden transmetre als alumnes.

A més, hauran de saber afrontar la diversitat de l’alumnat amb les seves diferents maneres d’aprendre i necessitats educatives. Com que els professors valoren el seu alumnat per determinar-ne les necessitats, pensem que cal restablir la figura del tutor. Ha de ser present tant al llarg de la jornada escolar al llarg de tot un cicle. Això  permetria conèixer els alumnes amb més profunditat i fer un seguiment prou acurat del seu procés d’aprenentatge.

Finalment, creiem que el docent ha de tenir clara quina orientació ha de prendre l’avaluació en la seva pràctica. És una fase molt primordial del procés d’ensenyament-aprenentatge. Té dues finalitats: adequar l’acció educativa a les característiques dels alumnes i verificar que s’han obtingut els objectius proposats. Ningú diu que ser professor sigui fàcil perquè la seva tasca influeix en els seus deixebles, tant és que siguin nens, adolescents, joves i adults. Així doncs, depenent de la formació social, psicològica i pedagògica que tinguin, ens trobarem amb  un docent conservador o innovador. El primer, amb els mètodes clàssics d’ensenyament estricte, avalua més els errors que no pas els progressos. El segon, en canvi,  aposta per les noves tecnologies amb què valora l’aprenentatge mitjançant treballs individuals i en equip. Així  valora el progrés de cadascú. Per concloure, segons el tipus de docent, es veurà l’avaluació final com un càstig o com un al·licient per assolir els objectius.

© Marta, Pilar, Rosalia, Montse i Sònia

La casa cantonera

Una rancúnia reprimida la feia mirar de reüll sempre que la vella Xicoia entrava a comprar. Trobava que el taulell era una paret massa feble per protegir-se d’aquella boja. Què hi posarem?[i] , sense treure els ulls del cabàs bonyegut per on, d’un moment a un altre,[ii] sabia que sortirien aquells gossots fastigosos. No en va treure res de queixar-se primer a l’agutzil, després a l’alcalde.[iii] Fins i tot, al mossèn, li n’havia fet cinc cèntims un diumenge de Quaresma quan sortia, molt devota, [iv]de fer el viacrucis. Però semblava que tots s’havien posat d’acord; no fa mal a ningú. Què sabien ells![v]

L’Hortènsia  va deixar anar, al damunt del taulell,[vi] el paquet amb les tres unces de pernil que li havia demanat la Vicenta. Ella, mentre aguantava el cabàs, s’assegué i, tot fent esforços per no riure, es va treure de dins l’espardenya un bitllet de cinc-centes. Té, i tornem el canvi  bé. No fotis com l’altre dia.[vii] Aquí el teniu, el canvi. I aneu, aneu en nom de…[viii]


[i] “Què hi posarem?” / — Què hi posarem? [salt de línia]

[ii] ∅ d’un moment a un altre ∅

[iii] ; fins i tot (…)

[iv]  quan sortia molt devota de fer el viacrucis

[v]  Però semblava que tots s’havien posat d’acord. “No fa mal a ningú.” “Què sabien ells!”

[vi] L’Hortènsia  va deixar anar al damunt del taulell  el paquet …

[vii] “Té i tornem el canvi  bé. No fotis com l’altre dia.” / — Té i tornem el canvi  bé. No fotis com l’altre dia [salt de línia]

[viii] “Aquí el teniu , el canvi./, I aneu , /. aneu en nom de…

Si voleu conèixer més sobre l’autora,cliqueu l’enllaç.

Categories:Tasques Etiquetes: