Arxius

Archive for 5 Mai 2011

Sessió 47 (04/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir els exercicis
 • pilotar un exercici de precisió lèxica
 • fer un dictat
 • revisar els articles d’opinió: reconeixent l’estructura argumentativa i elaborant l’esquema del text

per kodachrome65

Què hem après?

 • Com s’ha d’estructurar un text (3 paràgrafs: introducció-exposició i conclusió)
 • Com marquem l’elisió d’un verb
 • Diferenciar l’ús del punt i de la coma

Com ho hem fet?

Després de corregir els exercicis, hem pilotat l’últim exercici, de precisió lèxica. Hem fet la posada en comú dels exercicis de la sessió anterior. Després hem valorat l’experiència.

Hem fet el dictat: aodictat_99052c.

Hem recordat l’estructura d’una argumentació.

Després hem fet una roda de revisió dels articles d’opinió (Articles sobre el futbol). L’autora el donava a la companya de la dreta. Havia de reconèixer la tesi, els arguments i la conclusió de l’article . Després, tornava a passar el text a la companya de la dreta perquè en fes l’esquema. Un cop retornava el text a l’autora, el valoràvem i comentàvem  què havia de millorar.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Prepararem un debat sobre els continguts restants del marc sociolingüístic. Cadascú s’ha de mirar un tema i plantejar unes preguntes per encetar un debat. La distribució de temes:

 • unitat 6: Pilar
 • unitat 7: Marta
 • unitat 8: Sònia
 • unitat 11: Rosalia
 • unitat 12: Montse

De la pàg. 489, ex. del 13 al 15

Sessió 46 (02/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir exercicis
 • pilotar uns exercicis avaluatius

Extret d'http://www.flickr.com/photos/kodachrome65/4129223642/

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem pilotat uns exercicis avaluatius.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

De la pàg. 445, ex. del 18 al 21

Categories:Dietari d'aula