Arxius

Archive for the ‘Dietari d’aula’ Category

Sessió 51 (18/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Valorar uns textos escrits
 • Llegir en veu alta els textos escrits
 • Revisar les errades
 • Elaborar un esquema
 • Aclarir dubtes: anàlisi sintàctica

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem decidit com havia d’enfocar la revisió textual. Si valoràvem cadascun dels textos i després  fèiem la correcció individualitzada o passàvem directament a aquesta darrera activitat.

Hem valorat cadascun dels textos. Repartíem una còpia del text i l’autora el llegia en veu alta. Després el valoràvem entre tots.

Hem recordat les fases del procés d’escriptura.

Hem repartir de nou  els textos, però ara a cada autora el seu  amb els errors marcats. Hem explicat el significat de cada un dels senyals. S’han corregit les errades i les hem comentades.

Finalment, hem analitzat les oracions següents:

L’Ignasi ha complert 11 anys i no és d’aquells nens gaires xerraires ni comunicatius.

Les ulleres que porta li donen un cert aire de seriositat i de bon minyó.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Cal mirar d’invertir temps en la planificació del text: tant a l’hora de generar les idees com d’ordenar-les. Cal fer un esquema perquè és la manera d’organitzar el text. Hem recordat que un paràgraf desenvolupa una idea. Han de ser equilibrats d’extensió entre uns i altres. Si no, els puc ajuntar (hauré de recórrer a marcadors textuals). Així aniré més ràpid a l’hora de redactar i també em podré concentrar a revisar el text.

Hem repassat l’ús de les majúscules.

Quins deures hem de fer?

Mirar les tècniques per revisar i millorar un text.

Sessió 50 (16/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts gramaticals del curs

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet un segon simulacre de prova. PROVA FINAL 2 / PROVA FINAL 2 SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

fer l’exercici de lèxic

Sessió 48 (09/05/2011)

Objectius de la sessió:

Aprofundir en l’ús dels pronoms de relatiu

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem fet la resta d’exercicis dels pronoms febles.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent i de la pàg. 480, ex. 5

Sessió 49 (11/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts que hem treballat al llarg del curs

per kodachrome65

Què hem après?

 • Quines són les estratègies que hem d’aplicar a l’hora de fer la substitució pronominal.
 • Quins són els contextos de les oclusives sonores.
 • Com podem diferenciar el subjecte i el CD tant si és una persona o una cosa.
 • Com ens hauríem d’organitzar el dia de la prova.

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem començat a repassar fent un simulacre de prova. Prova DD final /Prova DD final SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent, el de lèxic i el del marc sociolingüístic

Escriure un comentari  de 100 paraules responent una de les preguntes que planteja la Pilar.

Sessió 47 (04/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir els exercicis
 • pilotar un exercici de precisió lèxica
 • fer un dictat
 • revisar els articles d’opinió: reconeixent l’estructura argumentativa i elaborant l’esquema del text

per kodachrome65

Què hem après?

 • Com s’ha d’estructurar un text (3 paràgrafs: introducció-exposició i conclusió)
 • Com marquem l’elisió d’un verb
 • Diferenciar l’ús del punt i de la coma

Com ho hem fet?

Després de corregir els exercicis, hem pilotat l’últim exercici, de precisió lèxica. Hem fet la posada en comú dels exercicis de la sessió anterior. Després hem valorat l’experiència.

Hem fet el dictat: aodictat_99052c.

Hem recordat l’estructura d’una argumentació.

Després hem fet una roda de revisió dels articles d’opinió (Articles sobre el futbol). L’autora el donava a la companya de la dreta. Havia de reconèixer la tesi, els arguments i la conclusió de l’article . Després, tornava a passar el text a la companya de la dreta perquè en fes l’esquema. Un cop retornava el text a l’autora, el valoràvem i comentàvem  què havia de millorar.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Prepararem un debat sobre els continguts restants del marc sociolingüístic. Cadascú s’ha de mirar un tema i plantejar unes preguntes per encetar un debat. La distribució de temes:

 • unitat 6: Pilar
 • unitat 7: Marta
 • unitat 8: Sònia
 • unitat 11: Rosalia
 • unitat 12: Montse

De la pàg. 489, ex. del 13 al 15

Sessió 46 (02/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir exercicis
 • pilotar uns exercicis avaluatius

Extret d'http://www.flickr.com/photos/kodachrome65/4129223642/

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem pilotat uns exercicis avaluatius.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

De la pàg. 445, ex. del 18 al 21

Categories:Dietari d'aula

Sessió 45 (27/04/2011)

30 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • corregir l’ex. 8 de la pàg. 435
 • revisar el text final
 • repassar anàlisi sintáctica
 • fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Un cop vam haver corregit l’exercici. Vam revisar la versió final de l’article. Vam consensuar els dubtes que tenia. Article purposED v 02

Vam dictar un fragment del llibre La casa cantonera de Sílvia Alcàntara.

Vam fer els exercicis d’aprofundimanet dels pronoms de relatiu que van servir per repassar l’anàlisi sintáctica.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

ex. 9, pàg. 436

un article d’opinió sobre el futbol

Sessió 43 (11/04/2011)

11 Abril 2011 3 comentaris

Objectius de la sessió:

 • participar en la campanya de purposed/ES
 • definir quin és el concepte d’educació
 • comparar dos articles sobre l’educació
 • reconèixer-ne la tesi i els arguments i contraarguments
 • perfilar l’autor
 • acordar el projecte col·laboratiu
 • preparar la situació comunicativa
 • pluja d’idees d’arguments
 • redacció dels paràgrafs
 • revisar-los

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Els hem informat de la campanya de purposed/ES. D’entrada, hem començat a definir sobre el concepte d’educació.

Els he demanat que havíem de fer a l’hora de posar-nos a escriure l’article. Els he suggerit de documentar-nos sobre el tema. Així dons hem format dues parelles perquè cadascuna es llegís un dels articles.  Finalitzada la lectura, han perfilat els autors. Els propòstits de l’Educació

Els he fet reconèixer el tipus de text que havien llegit.  Hem recordat què sabíem dels textos argumentatius. Llavors, han hagut de reconèixer la tesi i els arguments dels dos articles.Base d’orientació unitat 2

Hem repassat el qüestionari per reflexionar la situació comunicativa. Hem anat insistint en algunes de les preguntes de cada apartat.Analitzant la situació sobre l’educació

Hem anat debatent els dos articles. Hem pogut apuntar diferents idees per desenvolupar-les. Hem acordat redactar cada paràgraf a casa i penjar-los en els blocs personals.Redacció col·laborativa d’un article

Hem fet el dictat de la pàg. 425.

Hem començat  a fer l’ex. 7 de la pàg. 434.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

de la pàg. 244-245, ex. 31 i 32

Desenvolupar el paràgraf designat (100 i 120 paraules). Per a qui no hagi pogut assistir a la sessió d”avui, cal pensar una idea per incorporar-la en l’article.

Sessió 41 (04/04/2011)

5 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Derivació
 • Valorar les entrades
 • Comprendre un text en una variant diacrònica
 • Revisar les entrades
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet els exercicis del llibre (del 32 al 37, de la pàg. ).

Hem llegit el fragment de Ramon Llull i hem buscat els sinònims diacrònics.

Després hem valorat les entrades de la segona fornada. HISTÒRIA DE LA LLENGUA I 2PLA DE MILLORA HISTÒRIA

Finalment, hem fet el dictat de la pàg. 342.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

pàg. 209, ex. 23, 24 i 25

Sessió 40 (30/03/2011)

1 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reconèixer les diferents perífrasis verbals i saber aplicar-les correctament
 • Contextualitzar uns fets històrics
 • Valorar les entrades
 • Comprendre textos en diferents variants diacròniques

per kodachrome65

Què hem après?

Que no serien o seran sinó que deuen ser

Que fem en comptes d’estem fent

Com ho hem fet?

Hem fet una pluja d’idees per preparar un qüestionari per elaborar el perfil d’una persona. A l’hora de recordar les diferents perífrasis , hem insistit en les remarques del llibre. Després hem fet els exercicis 14 i 15 de les pàg. 232 i 233.

Els hem repartit  els esdeveniments històrics perquè seleccionessin els que estaven relacionat amb el seu tema. Després els hem passat el quadre cronològic i els han situat. HISTÒRIA DE LA LLENGUA activitat

Hem fixat uns criteris per elaborar les properes entrades.

Hem distribuït els nous temes:

1)      La poesia (Pilar)

2)      El segle d’or (Sònia)

3)      La Decadència (Marta)

4)       La Renaixença (Puri)

5)      Segle XX (I): des del modernisme fins el 1936

6)      Segle XX (II): des de 1936 fins el 1975

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

de la pàg, 235, ex. del 17 al 21

preparar la segona entrada sobre història de la llengua