Sessió 45 (27/04/2011)

30 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • corregir l’ex. 8 de la pàg. 435
 • revisar el text final
 • repassar anàlisi sintáctica
 • fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Un cop vam haver corregit l’exercici. Vam revisar la versió final de l’article. Vam consensuar els dubtes que tenia. Article purposED v 02

Vam dictar un fragment del llibre La casa cantonera de Sílvia Alcàntara.

Vam fer els exercicis d’aprofundimanet dels pronoms de relatiu que van servir per repassar l’anàlisi sintáctica.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

ex. 9, pàg. 436

un article d’opinió sobre el futbol

Sessió 43 (11/04/2011)

11 Abril 2011 3 comentaris

Objectius de la sessió:

 • participar en la campanya de purposed/ES
 • definir quin és el concepte d’educació
 • comparar dos articles sobre l’educació
 • reconèixer-ne la tesi i els arguments i contraarguments
 • perfilar l’autor
 • acordar el projecte col·laboratiu
 • preparar la situació comunicativa
 • pluja d’idees d’arguments
 • redacció dels paràgrafs
 • revisar-los

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Els hem informat de la campanya de purposed/ES. D’entrada, hem començat a definir sobre el concepte d’educació.

Els he demanat que havíem de fer a l’hora de posar-nos a escriure l’article. Els he suggerit de documentar-nos sobre el tema. Així dons hem format dues parelles perquè cadascuna es llegís un dels articles.  Finalitzada la lectura, han perfilat els autors. Els propòstits de l’Educació

Els he fet reconèixer el tipus de text que havien llegit.  Hem recordat què sabíem dels textos argumentatius. Llavors, han hagut de reconèixer la tesi i els arguments dels dos articles.Base d’orientació unitat 2

Hem repassat el qüestionari per reflexionar la situació comunicativa. Hem anat insistint en algunes de les preguntes de cada apartat.Analitzant la situació sobre l’educació

Hem anat debatent els dos articles. Hem pogut apuntar diferents idees per desenvolupar-les. Hem acordat redactar cada paràgraf a casa i penjar-los en els blocs personals.Redacció col·laborativa d’un article

Hem fet el dictat de la pàg. 425.

Hem començat  a fer l’ex. 7 de la pàg. 434.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

de la pàg. 244-245, ex. 31 i 32

Desenvolupar el paràgraf designat (100 i 120 paraules). Per a qui no hagi pogut assistir a la sessió d”avui, cal pensar una idea per incorporar-la en l’article.

Sessió 41 (04/04/2011)

5 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Derivació
 • Valorar les entrades
 • Comprendre un text en una variant diacrònica
 • Revisar les entrades
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet els exercicis del llibre (del 32 al 37, de la pàg. ).

Hem llegit el fragment de Ramon Llull i hem buscat els sinònims diacrònics.

Després hem valorat les entrades de la segona fornada. HISTÒRIA DE LA LLENGUA I 2PLA DE MILLORA HISTÒRIA

Finalment, hem fet el dictat de la pàg. 342.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

pàg. 209, ex. 23, 24 i 25

Sessió 40 (30/03/2011)

1 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reconèixer les diferents perífrasis verbals i saber aplicar-les correctament
 • Contextualitzar uns fets històrics
 • Valorar les entrades
 • Comprendre textos en diferents variants diacròniques

per kodachrome65

Què hem après?

Que no serien o seran sinó que deuen ser

Que fem en comptes d’estem fent

Com ho hem fet?

Hem fet una pluja d’idees per preparar un qüestionari per elaborar el perfil d’una persona. A l’hora de recordar les diferents perífrasis , hem insistit en les remarques del llibre. Després hem fet els exercicis 14 i 15 de les pàg. 232 i 233.

Els hem repartit  els esdeveniments històrics perquè seleccionessin els que estaven relacionat amb el seu tema. Després els hem passat el quadre cronològic i els han situat. HISTÒRIA DE LA LLENGUA activitat

Hem fixat uns criteris per elaborar les properes entrades.

Hem distribuït els nous temes:

1)      La poesia (Pilar)

2)      El segle d’or (Sònia)

3)      La Decadència (Marta)

4)       La Renaixença (Puri)

5)      Segle XX (I): des del modernisme fins el 1936

6)      Segle XX (II): des de 1936 fins el 1975

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

de la pàg, 235, ex. del 17 al 21

preparar la segona entrada sobre història de la llengua

Sessió 39 (28/03/2011)

1 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Saber diferenciar l’ús del SER i ESTAR
 • Reconèixer les oracions subordinades adverbials
 • Valorar les entrades:
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Que les coses sempre són mai no estan.

Com ho hem fet?

Hem fet l’exercici 22, de la pàg. 238. Després hem fet l’exercici 24 de la pàg. 239-240. A partir dels exemples hem anat comentant els usos del verb SER i ESTAR. Hem recordat que SER = TROBAR-SE i ESTAR o ESTAR-SE= VIURE-HI, MANTENIR-SE.

Hem anat analitzant les oracions de l’ex.  22 de la  pàg.  494.

Vam repartir les entrades a les autores correspondents. Vam començar a completer la GRAELLA DE VALORACIÓ. Després s’ho van anar repartint. HISTÒRIA DE LA LLENGUA I /PLA DE MILLORA HISTÒRIA

Finalment, vam fer el dictat de la pàg. 305

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Ex. 23 de la pàg, 239

Acabar l’ex. 22 de la pàg. 494.

Projecte I: història de la llengua

24 Març 2011 Deixa un comentari

Recordeu que vam acordar de preparar una entrada en el bloc personal desenvolupant-hi un d’aquests temes:

 • inicis (Montse)
 • Ramon Llull (Rosalia)
 • les quatre grans cròniques (Marta)
 • la Cancelleria Reial (Sònia)
 • Ausiàs March (Pilar)

No patiu perquè aquest cap de setmana us ventilareu 7 segles!

Us deixo:

 • l’entrada de la Viquipèdia.
 • l’entrada del bloc dels companys de l’edició del 2008
 • la presentació que va elaborar la Montse Lladó el curs passat

 

Bon cap de setmana!

 

Sessió 38 (23/03/2011)

23 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Substitució pronominal
 • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
 • Organitzar el projecte: història de la llengua

per kodachrome65

Què hem après?

Vam fer l’exercici sobre els falsos sinònims (ex. 8, pàg. 289).

Vam repassar l’esquema de l’entrada de Viquipèdia. Ens vam repartir els temes per fer-ne una entrada.

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

la combinació binària CI+CD

Quins deures hem de fer?

ex. 29 (pàg. 290)

ex. 20-21 (pàg. 325-326)

preparar  l’entrada en el bloc personal sobre el tema d’història de la llengua

Sessió 37 (21/03/2011)

22 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Substitució pronominal
 • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Vam fer l’ex. 16 de pàg. 322. Ens va servir per recordar el canvi en l’ordre dels pronoms. Després vam fer l’exercici 17 per continuar practicant la substitució pronominal.

Els vam preguntar si sabien què era un sinònim i un antònim. I un hipònim, cosa que ho van entendre amb un exemple. Vam fer els dos primers exercicis: un de repàs de derivació i l’altre de triar la paraula escadussera (pàg. 288, ex. 24 i 25).

Finalment, vam fer el dictat de la pàg. 262

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Pàg. 288, ex. 26

Pàg. 313 ex. 5, pàg. 351 ex. 8

Pàg. 324, ex. 18 i 19

Recomanem de mirar la sèrie sobre Ermessenda de Carcassona

Sessió 36 (16/03/2011)

20 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or. Sub. Substantiva
 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Reconèixer les errades dels textos
 • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Vam identificar la funció sintáctica de les oracions que vam reconèixer en la sessió anterior (ex. 24, pàg. 450).

Vam repetir l’operació de valoració de tres entrades més. Primer, els vam llegar i vam elaborar l’esquema del text. Després hi vam observar els criteris avaluatius.Revisem entrades unitat 4

Finalment, van haver de reconèixer les errades i en vam comentar la solució.Perles entrades U4

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

De la pàg. 450. ex.25

De la pàg. 286, ex. 23 (?)

Sessió 35 (14/03/2011)

15 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Saber fer la substitució pronominal
 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

per kodachrome65

Què hem après?

Vam demanar que pensessin què tindrien en compte a l’hora de llegir un article d’opinió. Després, vam mirar si es complien aquests requisits en un text. Per comprovar si en cada paràgraf desenvolupava una idea, vam elaborar un esquema del text.  El vam comparar amb l’esquema de la sessió anterior. Finalment, vam acordar què s’havia de millorar del text.

Vam recordar quins eren els complements verbals. Vam fer l’exercici 21 de la pàg. 285. Aquest exercici ens va servir per comprovar i completar els pronoms que substituïen els complements.

Vam començar a aprofitar l’ex. 24 de la pàg. 450 per identificar les subordinades. Després de comentar de quin tipus podien ser, vam reconèixer si eren adjectives o substantives.

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Transcripció fonètica (ex. 61)

Ex. 19 i 22 de l apàg. 284-85