Arxius

Posts Tagged ‘anàlisi sintàctica’

Sessió 51 (18/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Valorar uns textos escrits
 • Llegir en veu alta els textos escrits
 • Revisar les errades
 • Elaborar un esquema
 • Aclarir dubtes: anàlisi sintàctica

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem decidit com havia d’enfocar la revisió textual. Si valoràvem cadascun dels textos i després  fèiem la correcció individualitzada o passàvem directament a aquesta darrera activitat.

Hem valorat cadascun dels textos. Repartíem una còpia del text i l’autora el llegia en veu alta. Després el valoràvem entre tots.

Hem recordat les fases del procés d’escriptura.

Hem repartir de nou  els textos, però ara a cada autora el seu  amb els errors marcats. Hem explicat el significat de cada un dels senyals. S’han corregit les errades i les hem comentades.

Finalment, hem analitzat les oracions següents:

L’Ignasi ha complert 11 anys i no és d’aquells nens gaires xerraires ni comunicatius.

Les ulleres que porta li donen un cert aire de seriositat i de bon minyó.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Cal mirar d’invertir temps en la planificació del text: tant a l’hora de generar les idees com d’ordenar-les. Cal fer un esquema perquè és la manera d’organitzar el text. Hem recordat que un paràgraf desenvolupa una idea. Han de ser equilibrats d’extensió entre uns i altres. Si no, els puc ajuntar (hauré de recórrer a marcadors textuals). Així aniré més ràpid a l’hora de redactar i també em podré concentrar a revisar el text.

Hem repassat l’ús de les majúscules.

Quins deures hem de fer?

Mirar les tècniques per revisar i millorar un text.

Sessió 50 (16/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts gramaticals del curs

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet un segon simulacre de prova. PROVA FINAL 2 / PROVA FINAL 2 SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

fer l’exercici de lèxic

Sessió 49 (11/05/2011)

Objectius de la sessió:

 • Repassar els continguts que hem treballat al llarg del curs

per kodachrome65

Què hem après?

 • Quines són les estratègies que hem d’aplicar a l’hora de fer la substitució pronominal.
 • Quins són els contextos de les oclusives sonores.
 • Com podem diferenciar el subjecte i el CD tant si és una persona o una cosa.
 • Com ens hauríem d’organitzar el dia de la prova.

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem començat a repassar fent un simulacre de prova. Prova DD final /Prova DD final SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent, el de lèxic i el del marc sociolingüístic

Escriure un comentari  de 100 paraules responent una de les preguntes que planteja la Pilar.

Sessió 45 (27/04/2011)

30 Abril 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • corregir l’ex. 8 de la pàg. 435
 • revisar el text final
 • repassar anàlisi sintáctica
 • fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Un cop vam haver corregit l’exercici. Vam revisar la versió final de l’article. Vam consensuar els dubtes que tenia. Article purposED v 02

Vam dictar un fragment del llibre La casa cantonera de Sílvia Alcàntara.

Vam fer els exercicis d’aprofundimanet dels pronoms de relatiu que van servir per repassar l’anàlisi sintáctica.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

ex. 9, pàg. 436

un article d’opinió sobre el futbol

Sessió 28 (16/02/2011)

18 febrer 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reflexionar sobre el procés d’escriptura.
 • Prendre’n consciència
 • Conèixer les tècniques x millorar l’estil
 • Aplicar una de les tècniques de revisió

Extreta d'http://www.flickr.com/photos/kodachrome65/5429209683/per kodachrome65

Què hem après?

a diferenciar un CPred. i un CN, un CC de Manera i un C Pred., un adverbi d’un adjectiu

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis, tot i que ens hem estès a aclarir força dubtes.

Només hem pogut comentar el qüestionari del Centre de Redacció.

Finalment vam fer el dictat de la pàg. 139

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

pàg. 202-203, ex,. 17 i 18

Sessió 19 (12 /01/ 2011)

12 gener 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Repassar els usos dels signes de puntuació
 • Reconèixer l’estructura argumentativa
 • Reconèixer-ne els elements: tesi i arguments
 • Reconèxier els tipus d’arguments

 

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem analitzat les oracions de l’exercici 22 de la pàg. 29: primer, les categories gramaticals; després, els sintagmes.

1.1.Individualment han mirat de justificar l’ús del signe de puntuació a partir dels exemples que tenen ( Signes de puntuació). Després han mirar de completar-ho amb un company. Finalment hem fet la posada en comú.

 

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Ex. 5 de la pàg. 143-144

Consultar l’apartat de puntuació del Centre de Redacció; sobretot els errors més freqüents.

L’exercici següent:

Subratlleu les grafies en les quals es produeixi un emmudiment:

55. a) Professor i alumnes

b) Anar i venir

c) Vaig anar-hi

d) Aquest dia i aquest any

e) Vint-i-dos

56. a) Vint gegants

b) Vint anys

c) Anant-hi i venint-ne

d) Anem a parlar-ne

e) Vol convèncer-los amb els seus parlaments i fer-los canviar de parer.

Extret del llibre de FERRAGUT, Toni i al. (1997): Material didàctic per a cursos de nivell D.Barcelona, EAPC

Sessió 18 (10/01/2011)

10 gener 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reconèixer contactes fonètics: emmudiments i sensibilitzacions
 • Aplicar els diferents sintagmes i com s’estructura
 • Reconèixer l’estructura argumentativa

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

1. 1. Per parelles hem fet l’exercici 5 de la pàg. 270. Ens hem adonat quin fenonem passa. En la posada en comú ens hem fixat en casos que en canvi es pronuncia la consonant.

1.2. Hem dividit la classe en dos grups. Cada grup es prepara la lectura d’un dels poemes ( la-vaca-cega).

1.3. Després per parelles s’han llegit el poema mentre el company reconeixia el fenomen de la grafia marcada en negreta.

1.4. Finalment, hem vist en què consistia aquests dos fenòmens consonàntics.

2.  Hem analitzat l’oració següent:

Un amic és una persona amb qui es pot pensar en veu alta.


2.2. Després els repartim la pauta de treball i en fem la posada en comú.

3.  Dividim el grup classe en diferents grups per analitzar els articles d’opinió sobre Wikileaks (Graella sobre wikileaks SOLUCIÓ).

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Fer l’anàlisi sintàctica de les oracions de l’ex. 22, pàg. 29

Llegir l’article d’Antoni Bassas

Ø

Un    amic  és  una  persona  amb  qui  es  pot pensar  en        veu    alta.

Ind.  N       V  ind.             N    prep. PN PN    V      V        prep.     N         Adj.

S Adj

SN SN

S Prep. S Prep.

SN                          SV

SN                 SV                                                  O (S Adj)

O