Arxius

Posts Tagged ‘criteris avaluatius del resum’

Sessió 10 (22/11/2010)

22 Novembre 2010 1 comentari

Objectius de la sessió:

 • recordar la sessió anterior
 • corregir els primers comentaris
 • establir criteris avaluatius per als resums
 • saber diferenciar el concepte de dialecte constitutiu i consecutiu
 • conèixer els trets dialectals del rossellonès

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem començat la sessió corregint els exercicis que havíem de fer a casa.

2. Hem comentat i corregit els primers comentaris  (Tinc uns dubtes per a vosaltres CORRECCIÓ).

3.  Hem establert els criteris avaluatius per als resums del text sobre l’aprenentatge.

4.1.  Hem demanat per parelles que agrupessin els dialectes.

4.2. Hem explicat que es podien agrupar pel criteri fonètic (orientals i occidentals) o des del punt de vist històric (constitutius i consecutius).

4.3. Hem organitzat en petits grups per ajudar l’equip de producció de Divendres per ajudar-los a elaborar un pla de ruta i per saber com havien d’ajudar el Màrius Serra per preparar la secció de Paraules en ruta (Fem que dilluns sigui divendres).

 

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

 • Valorar els resums de dos companys seguint aquesta pauta:
  NO
 • El resum és redactat?
   
 • Recull les 10 idees claus?
   
 • Segueix l’ordre del text?
   
 • No copia literalment?
   
 • No inclou exemples, enumeracions, etc.?
   
 • Està ben cohesionat?
   
 • No excedeix de les 100 paraules