Arxius

Posts Tagged ‘estructura argumentativa’

Sessió 47 (04/05/2011)

Objectius de la sessió:

 •  corregir els exercicis
 • pilotar un exercici de precisió lèxica
 • fer un dictat
 • revisar els articles d’opinió: reconeixent l’estructura argumentativa i elaborant l’esquema del text

per kodachrome65

Què hem après?

 • Com s’ha d’estructurar un text (3 paràgrafs: introducció-exposició i conclusió)
 • Com marquem l’elisió d’un verb
 • Diferenciar l’ús del punt i de la coma

Com ho hem fet?

Després de corregir els exercicis, hem pilotat l’últim exercici, de precisió lèxica. Hem fet la posada en comú dels exercicis de la sessió anterior. Després hem valorat l’experiència.

Hem fet el dictat: aodictat_99052c.

Hem recordat l’estructura d’una argumentació.

Després hem fet una roda de revisió dels articles d’opinió (Articles sobre el futbol). L’autora el donava a la companya de la dreta. Havia de reconèixer la tesi, els arguments i la conclusió de l’article . Després, tornava a passar el text a la companya de la dreta perquè en fes l’esquema. Un cop retornava el text a l’autora, el valoràvem i comentàvem  què havia de millorar.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Prepararem un debat sobre els continguts restants del marc sociolingüístic. Cadascú s’ha de mirar un tema i plantejar unes preguntes per encetar un debat. La distribució de temes:

 • unitat 6: Pilar
 • unitat 7: Marta
 • unitat 8: Sònia
 • unitat 11: Rosalia
 • unitat 12: Montse

De la pàg. 489, ex. del 13 al 15

Sessió 21 (19/01/2011)

19 gener 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Repassar l’ús dels determinants (II)
 • Aplicar l’estructura argumentativa
 • Revisar els resums
per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

1. 1.  Hem fet els ex. 15 i 16 de la pàg. 70. Hem anat comentant i aclarint dubtes.

1.2. Quant a l’ús de l’article neutre, hem format parelles perquè treballés un cas (ex. 17, pàg. 70-71). Després hem fet grups encreuats perquè fessin els altres exercicis i fessin la posada en comú.

2.1. Recordem què vam veure en la sessió anterior quant a l’estructura argumentativa.

2.2. Repartim l’article d’Antoni Bassas. Els demanem que n’identifiquin:

 • la tesi
 • els arguments: han de dir de quin tipus són
 • els contraarguments

2.3. Aprofitem que tenim dos grups per pensar en arguments a favor i en contra de Wikileaks.

3. Repartim els resums. Els comentem i els corregim (RESUMS WIKILEAKS / RESUMS WIKILEAKS correcció).

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Ex. 17 , pàg. 71 (lo+adverbi).

Amb els arguments a favor i en contra, han de preparar contraarguments. Els han d’escriure en el bloc personal.

S’han de refer els resums.

Sessió 20 (17/01/2011)

18 gener 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Repassar l’ús dels determinants
 • Repassar la puntuació
 • Reconèixer l’estructura argumentativa
per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

1. 1.  Hem format dos grups en què  han hagut de triar una de les dues opcions. Després ho havien de posar en comú en l’equip.

1.2. Hem format parelles amb un component de cada grup. Han fet els exercicis 18 i 24 de les pàg. 73 i 75.

2. Hem demanant com es devien divertir a l’edat mitjana. Si sabien quina era la diferència entre trobadors i joglars. Els hem plantejat l’activitat. Han de salvar la pell canviant la puntuació del poema (Puntuació (text trobador) )

3.1. Els demanem per què vam observar els articles d’opinió? Els expliquem quina és l’estructura argumentativa (tesi, arguments i conclusió).

3.2. Han de marcar si les afirmacions són tesis o arguments. Despres els han de relacionar i finalment han de dir quin tipus d’arguments (TIPUS D’ARGUMENTS SOLUCIÓTIPUS D’ARGUMENTS SOLUCIÓ).

 

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Ex. 19 i 23 de la pàg. 73-75

 

Sessió 18 (10/01/2011)

10 gener 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reconèixer contactes fonètics: emmudiments i sensibilitzacions
 • Aplicar els diferents sintagmes i com s’estructura
 • Reconèixer l’estructura argumentativa

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

1. 1. Per parelles hem fet l’exercici 5 de la pàg. 270. Ens hem adonat quin fenonem passa. En la posada en comú ens hem fixat en casos que en canvi es pronuncia la consonant.

1.2. Hem dividit la classe en dos grups. Cada grup es prepara la lectura d’un dels poemes ( la-vaca-cega).

1.3. Després per parelles s’han llegit el poema mentre el company reconeixia el fenomen de la grafia marcada en negreta.

1.4. Finalment, hem vist en què consistia aquests dos fenòmens consonàntics.

2.  Hem analitzat l’oració següent:

Un amic és una persona amb qui es pot pensar en veu alta.


2.2. Després els repartim la pauta de treball i en fem la posada en comú.

3.  Dividim el grup classe en diferents grups per analitzar els articles d’opinió sobre Wikileaks (Graella sobre wikileaks SOLUCIÓ).

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Fer l’anàlisi sintàctica de les oracions de l’ex. 22, pàg. 29

Llegir l’article d’Antoni Bassas

Ø

Un    amic  és  una  persona  amb  qui  es  pot pensar  en        veu    alta.

Ind.  N       V  ind.             N    prep. PN PN    V      V        prep.     N         Adj.

S Adj

SN SN

S Prep. S Prep.

SN                          SV

SN                 SV                                                  O (S Adj)

O