Arxius

Posts Tagged ‘or. sub. substantiva’

Sessió 35 (14/03/2011)

15 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

  • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
  • Saber fer la substitució pronominal
  • Saber reconèixer la funció sintàctica
  • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

per kodachrome65

Què hem après?

Vam demanar que pensessin què tindrien en compte a l’hora de llegir un article d’opinió. Després, vam mirar si es complien aquests requisits en un text. Per comprovar si en cada paràgraf desenvolupava una idea, vam elaborar un esquema del text.  El vam comparar amb l’esquema de la sessió anterior. Finalment, vam acordar què s’havia de millorar del text.

Vam recordar quins eren els complements verbals. Vam fer l’exercici 21 de la pàg. 285. Aquest exercici ens va servir per comprovar i completar els pronoms que substituïen els complements.

Vam començar a aprofitar l’ex. 24 de la pàg. 450 per identificar les subordinades. Després de comentar de quin tipus podien ser, vam reconèixer si eren adjectives o substantives.

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Transcripció fonètica (ex. 61)

Ex. 19 i 22 de l apàg. 284-85