Arxius

Posts Tagged ‘purposed/ES’

El propòsit de l’educació

1 Mai 2011 1 comentari

Ens agradaria poder participar en aquest debat expressant la nostra opinió com a estudiantes —que hem estat i que encara som— i alhora mares, la majoria del grup. Pensem que l’educació és primordial per al desenvolupament de la persona al llarg de la vida, però considerem que és també cabdal per al progrés d’una societat. De manera que  l’educació s’ha d’adaptar a les noves necessitats i exigències d’avui en dia.

En primer lloc, estem d’acord que cal implementar les noves tecnologies a l’aula. La informàtica és el present i el futur. Als alumnes d’ara, quan busquin una feina, el primer que els demanaran serà quin nivell informàtic tenen. Així que en lloc de repel·lir-la, ens hi hem d’adaptar —com a immigrants digitals que som— ja que són un mitjà per poder aplicar tot el que aprenem tant per comunicar-nos entre nosaltres com per poder compartir-ho. Així doncs, cal incorporar-la en la pràctica educativa.

D’altra banda, com la resta de professionals els educadors també han de ser capaços d’adaptar-s’hi. Per tant, el nou perfil de docent que es requereix és el de “professorat connectat“. Aprèn i treballa no només a l’aula sinó que és capaç d’usar les noves tecnologies per ampliar el seu àmbit d’aprenentatge i de col·laboració amb altres col·legues o bé amb el seu alumnat. Així els aprenents també poden fer el seu canvi que, com a nadius digitals, ja hi estan acostumats, però només per a l’oci i no tant pas per aprendre. La formació del professorat ha de fer evolucionar el perfil docent que tenim perquè si ells no assoleixen el nivell adient poc poden transmetre als alumnes.

A més, hauran de saber afrontar la diversitat de l’alumnat amb les seves diferents maneres d’aprendre i necessitats educatives. Com que els professors valoren el seu alumnat per determinar-ne les necessitats, pensem que cal restablir la figura del tutor. Ha de ser present tant al llarg de la jornada escolar al llarg de tot un cicle. Això  permetria conèixer els alumnes amb més profunditat i fer un seguiment prou acurat del seu procés d’aprenentatge.

Finalment, creiem que el docent ha de tenir clara quina orientació ha de prendre l’avaluació en la seva pràctica. És una fase molt primordial del procés d’ensenyament-aprenentatge. Té dues finalitats: adequar l’acció educativa a les característiques dels alumnes i verificar que s’han obtingut els objectius proposats. Ningú diu que ser professor sigui fàcil perquè la seva tasca influeix en els seus deixebles, tant és que siguin nens, adolescents, joves i adults. Així doncs, depenent de la formació social, psicològica i pedagògica que tinguin, ens trobarem amb  un docent conservador o innovador. El primer, amb els mètodes clàssics d’ensenyament estricte, avalua més els errors que no pas els progressos. El segon, en canvi,  aposta per les noves tecnologies amb què valora l’aprenentatge mitjançant treballs individuals i en equip. Així  valora el progrés de cadascú. Per concloure, segons el tipus de docent, es veurà l’avaluació final com un càstig o com un al·licient per assolir els objectius.

© Marta, Pilar, Rosalia, Montse i Sònia

Sessió 43 (11/04/2011)

11 Abril 2011 3 comentaris

Objectius de la sessió:

  • participar en la campanya de purposed/ES
  • definir quin és el concepte d’educació
  • comparar dos articles sobre l’educació
  • reconèixer-ne la tesi i els arguments i contraarguments
  • perfilar l’autor
  • acordar el projecte col·laboratiu
  • preparar la situació comunicativa
  • pluja d’idees d’arguments
  • redacció dels paràgrafs
  • revisar-los

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Els hem informat de la campanya de purposed/ES. D’entrada, hem començat a definir sobre el concepte d’educació.

Els he demanat que havíem de fer a l’hora de posar-nos a escriure l’article. Els he suggerit de documentar-nos sobre el tema. Així dons hem format dues parelles perquè cadascuna es llegís un dels articles.  Finalitzada la lectura, han perfilat els autors. Els propòstits de l’Educació

Els he fet reconèixer el tipus de text que havien llegit.  Hem recordat què sabíem dels textos argumentatius. Llavors, han hagut de reconèixer la tesi i els arguments dels dos articles.Base d’orientació unitat 2

Hem repassat el qüestionari per reflexionar la situació comunicativa. Hem anat insistint en algunes de les preguntes de cada apartat.Analitzant la situació sobre l’educació

Hem anat debatent els dos articles. Hem pogut apuntar diferents idees per desenvolupar-les. Hem acordat redactar cada paràgraf a casa i penjar-los en els blocs personals.Redacció col·laborativa d’un article

Hem fet el dictat de la pàg. 425.

Hem començat  a fer l’ex. 7 de la pàg. 434.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

de la pàg. 244-245, ex. 31 i 32

Desenvolupar el paràgraf designat (100 i 120 paraules). Per a qui no hagi pogut assistir a la sessió d”avui, cal pensar una idea per incorporar-la en l’article.