Arxius

Posts Tagged ‘revisió textual’

Sessió 36 (16/03/2011)

20 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or. Sub. Substantiva
 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Reconèixer les errades dels textos
 • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
 • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Vam identificar la funció sintáctica de les oracions que vam reconèixer en la sessió anterior (ex. 24, pàg. 450).

Vam repetir l’operació de valoració de tres entrades més. Primer, els vam llegar i vam elaborar l’esquema del text. Després hi vam observar els criteris avaluatius.Revisem entrades unitat 4

Finalment, van haver de reconèixer les errades i en vam comentar la solució.Perles entrades U4

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

De la pàg. 450. ex.25

De la pàg. 286, ex. 23 (?)

Sessió 35 (14/03/2011)

15 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
 • Saber fer la substitució pronominal
 • Saber reconèixer la funció sintàctica
 • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

per kodachrome65

Què hem après?

Vam demanar que pensessin què tindrien en compte a l’hora de llegir un article d’opinió. Després, vam mirar si es complien aquests requisits en un text. Per comprovar si en cada paràgraf desenvolupava una idea, vam elaborar un esquema del text.  El vam comparar amb l’esquema de la sessió anterior. Finalment, vam acordar què s’havia de millorar del text.

Vam recordar quins eren els complements verbals. Vam fer l’exercici 21 de la pàg. 285. Aquest exercici ens va servir per comprovar i completar els pronoms que substituïen els complements.

Vam començar a aprofitar l’ex. 24 de la pàg. 450 per identificar les subordinades. Després de comentar de quin tipus podien ser, vam reconèixer si eren adjectives o substantives.

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Transcripció fonètica (ex. 61)

Ex. 19 i 22 de l apàg. 284-85

Sessió 25 (02/02/2011)

2 febrer 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • Reconèixer els complements del verb
 • Reconèixer els trets del nord-occ.
 • Repassar la morfologia verbal.
 • Acordar una pauta de revisió U2
 • Traduir els consells de la Rebecca Blood

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Els hem proposat d’establir uns criteris per valorar els comentaris que van escriure. Els han valorat per parella I n’han destacat un aspecte positiu i un altre de negatiu. Perilla l’Estat del benestar / Perilla l’Estat del benestar REVISIÓ

Hem analitzat les oracions (pàg. 167-168, ex. 29) . Hem aprofitat la posada en comú per anar comentant els diferents complements verbals que ens apareixien.

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Revisar el comentari de l’entrada i penjar-lo en el bloc personal.

Reconèixer les varietats dialectals dels dos textos.

Del llibre, pàg. 162, ex. 26 i pàg.  168, ex. 30

Sessió 12 (29/11/10)

29 Novembre 2010 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

 • saber revisar els textos
 • valorar els resums del llop i la Caputxeta
 • acordar com podem avaluar la unitat 1
 • establir criteris avaluatius / indicadors d’assoliment
 • elaborar exercicis avaluatius
 • resumir

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

1. 1. Hem demanat què hem de tenir en compte a l’hora de revisar un text (o un resum).

2.1. Cadascú ha revisat el seu comentari. Després ho han fet per parelles.(10 urpades)

2.2. Finalment, hem corregit els comentaris. (10 urpades CORRECCIÓ)

2.3. Hem repartit la successió de fets del conte. Per parelles han triat les més rellevants.El conte del llop

 

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

A partir de la revisió del comentari, penjar-lo com a entrada en el bloc de cadascú.