Arxius

Posts Tagged ‘substitució pronominal’

Sessió 50 (16/05/2011)

Objectius de la sessió:

  • Repassar els continguts gramaticals del curs

per kodachrome65

Què hem après?

Com ho hem fet?

Hem fet un segon simulacre de prova. PROVA FINAL 2 / PROVA FINAL 2 SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

fer l’exercici de lèxic

Sessió 37 (21/03/2011)

22 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

  • Substitució pronominal
  • Saber la diferència entres sinònim, antònim i hipònim
  • Fer un dictat

per kodachrome65

Què hem après?

Vam fer l’ex. 16 de pàg. 322. Ens va servir per recordar el canvi en l’ordre dels pronoms. Després vam fer l’exercici 17 per continuar practicant la substitució pronominal.

Els vam preguntar si sabien què era un sinònim i un antònim. I un hipònim, cosa que ho van entendre amb un exemple. Vam fer els dos primers exercicis: un de repàs de derivació i l’altre de triar la paraula escadussera (pàg. 288, ex. 24 i 25).

Finalment, vam fer el dictat de la pàg. 262

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Pàg. 288, ex. 26

Pàg. 313 ex. 5, pàg. 351 ex. 8

Pàg. 324, ex. 18 i 19

Recomanem de mirar la sèrie sobre Ermessenda de Carcassona

Sessió 35 (14/03/2011)

15 Març 2011 Deixa un comentari

Objectius de la sessió:

  • Reflexionar com a lectors d’un text argumentatiu
  • Saber fer la substitució pronominal
  • Saber reconèixer la funció sintàctica
  • Saber analitzar una or.  Sub. substantiva

per kodachrome65

Què hem après?

Vam demanar que pensessin què tindrien en compte a l’hora de llegir un article d’opinió. Després, vam mirar si es complien aquests requisits en un text. Per comprovar si en cada paràgraf desenvolupava una idea, vam elaborar un esquema del text.  El vam comparar amb l’esquema de la sessió anterior. Finalment, vam acordar què s’havia de millorar del text.

Vam recordar quins eren els complements verbals. Vam fer l’exercici 21 de la pàg. 285. Aquest exercici ens va servir per comprovar i completar els pronoms que substituïen els complements.

Vam començar a aprofitar l’ex. 24 de la pàg. 450 per identificar les subordinades. Després de comentar de quin tipus podien ser, vam reconèixer si eren adjectives o substantives.

Com ho hem fet?

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

Transcripció fonètica (ex. 61)

Ex. 19 i 22 de l apàg. 284-85