Arxius

Posts Tagged ‘susbtitució pronominal’

Sessió 49 (11/05/2011)

Objectius de la sessió:

  • Repassar els continguts que hem treballat al llarg del curs

per kodachrome65

Què hem après?

  • Quines són les estratègies que hem d’aplicar a l’hora de fer la substitució pronominal.
  • Quins són els contextos de les oclusives sonores.
  • Com podem diferenciar el subjecte i el CD tant si és una persona o una cosa.
  • Com ens hauríem d’organitzar el dia de la prova.

Com ho hem fet?

Hem corregit els exercicis fets a casa. Després hem començat a repassar fent un simulacre de prova. Prova DD final /Prova DD final SOLUCIONARI

Què he entès bé?

Què no acabo d’entendre?

Quins deures hem de fer?

L’exercici de relatiu que ha quedat pendent, el de lèxic i el del marc sociolingüístic

Escriure un comentari  de 100 paraules responent una de les preguntes que planteja la Pilar.